20210204_134841.jpg

O nás

Jsme česká firma s českým kapitálem a poctivou českou zeleninou.

Petr Hanka začal hospodařit na polích v okolí Mochova už v roce 1993. Od té doby v průběhu let narostl rozsah pěstování, úroveň zpracování, balení i logistika. Dnes máme farmy ve dvou lokalitách, a to v Mochově u Prahy a v Zálezlicích u Mělníka. Celkem obhospodařujeme 630 ha půdy v nejkvalitnějších lokalitách Polabí.


Jsme členem

Galerie

Pěstební postupy

Při pěstování uplatňujeme moderní pěstitelské i sklizňové postupy šetrné k životnímu prostředí, zejména systém správné zemědělské praxe Cross-Compliance a systém pěstování IPZ. Celá výměra obhospodařovaných ploch je pod závlahovým systémem.

Pro naše zákazníky zajišťujeme tu nejvyšší kvalitu, což potvrzuje i získání certifikátů GLOBALGAP, HACCP a získání značky KLASA pro zelené fazolky.

Převážnou část produkce sklízíme během pěstební sezony přímo na základě objednávek odběratelů. Díky tomu se časový odstup mezi sklizní a dodávkou pohybuje okolo 24 hodin. Bezprostředně po sklizni zeleninu zchlazujeme a následně pereme, třídíme a balíme. Posklizňové zpracování zeleniny a brambor využívá nejmodernější technologie a třídící linky. Praní zeleniny a brambor provádíme jak klasické tak od roku 2009 i aktivní, pomocí tzv. polisheru.

Disponujeme i skladovou kapacitou pro dlouhodobé skladování produkce a následnou expedici v zimních a jarních měsících. Proces skladování je plně automatizován.

Doprava k zákazníkům

Chladírenskými vozy zajišťujeme denní rozvoz čerstvé zeleniny a brambor do distribučních center a velkoobchodů po celé České republice.

Podporujeme:

Webové stránky byly realizovány za přispění Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).